Historiek

Hoe groeide het initiatief?

Er bestaan geen eenduidige procedures voor het onderhoud en de manipulatie van katheters voor langdurige intraveneuze therapie (poortkatheters en getunnelde katheters). Dit creëert onduidelijkheid over de zorg en schept verwarring bij de zorgverleners.

Vandaar dat in 1998 een eerste rondvraag gebeurde in een groep verpleegkundigen van verschillende ziekenhuizen over het onderhoud van getunnelde katheters vanuit de firma Bard met als toenmalige vertegenwoordigster Lieve Schokkaert. De diversiteit in de procedures van de verschillende ziekenhuizen gaf de aanzet om met een aantal verpleegkundigen, gespecialiseerd in intraveneuze katheterzorg, verder rond de tafel te zitten om hieraan te werken. De groep focuste zich op de zorg voor poortkatheters en hoopte via multicentrisch onderzoek te komen tot eenduidige richtlijnen omtrent het onderhoud en de manipulatie van katheters. Sinds 2000 verlenen verschillende ziekenhuizen uit het Vlaamse landsgedeelte hun medewerking aan wetenschappelijk onderzoek rond poortkatheters i.s.m. de KU Leuven. Daarnaast was het duidelijk dat de zorgverleners veel vragen hadden over intraveneuze katheterzorg. Via een mailinglist werden vragen rond gestuurd en beantwoord.

De naam ‘VlaNinka’ ontstond in 2003 toen het netwerk een eerste grote studie over poortkatheters beëindigde. De verpleegkundigen die betrokken waren bij het onderzoek besloten niet vrijblijvend verder te werken maar zich te profileren als professionele hulpverleners gespecialiseerd in intraveneuze (poort)katheterzorg.

Vragen en antwoorden, over intraveneuze katheterzorg werden uitgewisseld binnen VlaNinka. Toch bleef de informatie-uitwisseling beperkt tot een kleinere groep. Het is duidelijk dat het nuttig is om kennis en informatie te delen met andere zorgverleners en niet enkel over poortkatheters maar over alle intraveneuze katheters.

Daarom werd in 2009 het idee geopperd om VlaNinka, dat zich vooral toespitste op poortkatheters binnen de oncologische en hematologische setting, uit te breiden naar alle intraveneuze katheters. Bij deze drong een naamsverandering zich op en zo werd BEVANET geboren. Het Belgian Vascular Access Network stuurde vervolgens een enquête uit naar zoveel mogelijk geïnteresseerden in Vlaanderen en Brussel om te polsen naar de noden en vragen rond intraveneuze katheterzorg en om nieuwe medewerkers aan te trekken. Op basis van de resultaten van deze enquête worden de toekomstplannen van BEVANET verder vorm gegeven. Deze website vormt in tijden van hoogtechnologische vooruitgang en informatisering een hulpmiddel om ons MIKPUNT te bereiken.

Sinds maart 2011 is BeVANet een officiële vereniging zonder winstoogmerk (vzw).

Wat werd verwezenlijkt?

Start 1998:

Rondvraag onderhoud Hickman® katheters en de aanzet tot een multidisciplinair netwerk en een mailinglist

Uitvoeren van wetenschappelijke studies:

2000-2002:

De incidentie van verstopping, trombose, infectie en extravasatie bij subcutaan veneuze poortkatheters bij oncologische patiënten in Vlaanderen.

“Verstopping de meest voorkomende complicatie bij poortkatheters”

Liesbeth Rottiers, Masterthesis Verpleegkunde en vroedkunde (KU Leuven)

2003-2004:

Verstopping van subcutaan veneuze poortkatheters/evaluatie van ‘onmogelijkheid van bloedaspiratie of bloedname’ bij aanprikken

“Bij ongeveer 1 op 10 poortkatheters die worden aangeprikt op de dagzalen oncologie in Vlaanderen, is geen bloedreflux mogelijk”

Martine Jérôme, Masterthesis Verpleegkunde en vroedkunde (KU Leuven)

2005-2006:

Analyse van protocolgerelateerde predictoren betreffende verstopping van subcutaan veneuze poortkatheters

“Andere factoren dan de verschillende onderdelen van de ziekenhuisprocedures spelen een rol in het ontstaan van verstopping bij poortkatheters”

Wouter Deceulaer, Masterthesis Verpleegkunde en vroedkunde (KU Leuven)

2007-2009:

Het gebruik van verscheidene typen intraveneuze katheters bij aanvang van chemotherapie bij borstkankerpatiënten in Vlaanderen: een longitudinaal prospectief descriptief cohortonderzoek.

“De poortkatheter is een veilige toegangsweg voor de toediening van chemotherapie bij borstkankerpatiënten”

Kirsten Indekeu, Annelies Laveren Masterthesis Verpleegkunde en vroedkunde (KU Leuven)

Uitreiking posterprijs op het WOCOVA (World Conference on Vascular Access):

WOCOVA 2010 (Amsterdam)

WOCOVA 2012 (Amsterdam)

Organiseren van symposia:

2010:

Kick-Off symposium: Thema: Infectie

(CC Het Pand in Gent)

 2011:

Mogelijkheden van de PICC voor veneuze toegang

(J. Monnet – M. Weber in Leuven)

 2012:

Intraveneuze katheters: uitdagingen en oplossingen

(Espace « Del Goutte » in Ophain)

2013:

Praktijkrichtlijnen voor plaatsing, zorg en onderhoud van perifere en tijdelijke centraal veneuze katheters

(Espace « Del Goutte » in Ophain)

2015:

Pak een PICC of pik ik een PAC

(« De Montil » in Affligen)

2016:

Pak een PICC of pik ik een PAC

(« De Montil » in Affligen)

2017:

Save or Delete? Trombose, infectie en malfunctie bij intraveneuze katheters; redden of verwijderen?

(« Elewijt Center » in Ellewijt)

2021:

Webinar: Catheters@home

Vertalen en bundelen van richtlijnen voor veneuze katheters:

2012-2015: Zorg en onderhoud van tijdelijke katheters: perifeer en centraal veneuze katheters

2019-2024: Nationale richtlijnen mbt katheterbeleid olv de Hoge GezondheidsRaad: in progress