Schrijf je in voor het symposium 2024: The F(V)ast way to innovation – katheterbeleid in transitie.

Programma en inschrijven: KLIK HIER

programma symposium 2024

Welkom

Wij bieden een multiprofessioneel overlegforum voor alle zorgverleners die instaan voor een hoogstaande kwalitatieve zorg aan patiënten met nood aan een intravasculaire toegangsweg. Wij willen een efficiënte communicatiestructuur voor kennisuitwisseling tussen zorgverleners onderling organiseren. Deze kennisuitwisseling willen we ook met de industrie onderhouden.

Mikpunt

onze doelstellingen

M ultidisciplinariteit
I ntravasculaire katheters
K atheter: assessment – plaatsing – nazorg
P roductinformatie
U ithangbord / Userinterface: communicatie gebruikers en producenten
N etwerking: samenbrengen / samenwerking / kennisdeling
T heoretisch onderbouwd: opleiding / onderzoek / evidence based

Ontdek

meer informatie over onze