Aansluitend op de het symposium van 22 juni vindt de algemene vergadering van BeVANet plaats.
Belangrijk punt op de agenda is de (her)verkiezing van de leden van de raad van bestuur.
Indien u interesse heeft om 1 of meerdere van deze functies (opnieuw) op te nemen zouden we het enorm waarderen uw kandidatuur te mogen ontvangen vóór 1 juni 2024.

Send us mail